Slovakian legislators have recognized the Armenian Genocide in 2004. If you know of other documents to be added to this list – old or new – please send a note to elizabeth@anca.org. We look forward to showcasing them.

National Council III . Parliamentary Term

Number: 1754/2004

1341
ORDER
National Council

November 30, 2004

František Mikloško made ​​by members in the debate on the draft of the Slovak Republic on opening of negotiations with the European Union, the Republic of Turkey (print 962)

National Council

Recognizing the Armenian Genocide of 1915, at which perished hundreds of thousands of Armenians in the Ottoman Empire and recognizing this act as a Crime Against Humanity.

Paul Hruwolishin . r .

chairman

National Council of the Slovak Republic

verifiers :

Joseph Heribnin . r .

Igor Federiin no . r .

Original Text (In Slovakian)

Slovakia Resolution

November 30, 2004

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie

Číslo: 1754/2004

1341

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podané poslancom Františkom Mikloškom v rozprave o návrhu stanoviska Slovenskej

republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962)

 

Národná rada Slovenskej republiky

uznáva genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov žijúcich v

Osmanskej ríši a považuje tento čin za zločin proti ľudskosti.

 

Pavol H r u š o v s k ý v. r.

Predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia: 

Jozef H e r i b a n v. r. 

Igor F e d e r i č v. r.

Your generosity empowers our advocacy, inspires our work, and sustains our momentum.
DONATE NOW!
close-image